P      E      R      V      I      J      Z     E

Kerk 1890 Kerk 1910 Pervijzestraat 1915 Pervijzestraat 1920 Gemeentehuis 1925Pastorij 1925

Door de eeuwen heen

Beknopte geschiedenis
adhv artikels, foto's ...
De grote oorlog van 1914-1918

Militaire en
burgerlijke slachtoffers
Genealogie

Stambomen van families
van Pervijze
Overlijdens

De overleden Pervijzenaars
sedert 1986
In woord en beeld

Fotoalbums belichten Pervijze naderbij
Gesneuvelden op het grondgebied

van Pervijze, Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse
Burgemeesters en hoofdmannen

Overzicht van de burgervaders met hun voorouders
Actualiteit

Wat er te lezen was in de kranten
Mijn publicaties over Pervijze

Tal van artikels over het verleden van Pervijze en zijn inwoners
Oud-strijders

oud-strijders van beide
wereldoorlogen
Geestelijkheid

Levensloop en voorouders
van de pastoors
Documentatie op aanvraag

doodsprentjes, doodsbrieven, foto's,
krantenknipsels, grafzerken

als hier geen foto staat, bezorg mij een foto van de overledene dit is het laatste mij bekende overlijden, breng mij op de hoogte van een overlijden op info@pervijze.be CONTACTEER MIJ

e-mail
e-mail naar
info@pervijze.be

deze website is een initiatief en het volledige eigendom van Herman Declerck