11/04/1916

Pervijze is een ware versterking geworden : ieder huis, iedere kelder, de kerk, alles is in staat van verdediging gebracht. Langs de weg op het kerkhof is een grote kuil met gesneuvelde Duitsers gemaakt. Een zwart kruis vermeld '115 allemands'. Het station blijft nog steeds recht ondanks alle bombardementen en afbrokkeling
*
Pervijze has become a real fortification : every house, every cellar, the church, everything was brought in full state of defense. Along the road on the cemetery a large pit is lying ready to bury Germans fallen in action. A black cross is mentioning '115 allemands' (115 Germans). The station is still standing up despite all the bombardments